Prije slanja, provjerite da ste ostavili točan broj telefona ili e-mail adresu, jer Vam u protivnom nećemo moći odgovoriti na upit.
Ako vam naši mailovi ne stižu, to može biti iz nekoliko razloga:

  • Ostavili ste netočnu ili nefunkcionalnu e-mail adresu (e-mail adrese ne smiju sadržavati razmake, ‘www.’ na početku, točku na kraju, hrvatske dijakritike i slično)
  • Vaš sandučić je pun i novi mailovi više ne mogu stizati
  • Vi ili vaš pružatelj internetskih usluga ste uključili antispam filter koji odbacuje našu e-mail adresu. Naš e-mail je apartments.zizic@gmail.com. Provjerite da Vam mailovi sa te adrese smiju stizati u sandučić

Polja označena sa * su obavezna.

 

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, komentara ili napomena, napišite u ovoj poruci.